tjecco®

Sinds 2018 heeft tjecco® ons gevraagd om te helpen bij het herontwikkelen van hun applicatie tjecco® Compliance. Met deze tool kun je grip houden op de bouwveiligheid van gebouwen tegen bijvoorbeeld brand, legionella, voedselveiligheid of andere veiligheidsaspecten. Denk aan ziekenhuizen, openbare zwembaden en kantoorgebouwen.

Lees verder

Na een uitgebreide introductie in het gehele compliance proces hebben we samen met eigenaar Clemens Stemerdink een nieuwe UI/UX van de gehele applicatie opgezet in wireframes en daarna smakelijk vormgegeven. Dit proces beviel zo goed dat we daarna hebben besloten om voor de langere termijn te blijven samenwerken.

En zo kwamen we na dit prachtige project uit bij een andere applicatie die aan moest sluiten op de tjecco® Compliance, namelijk tjecco® Inspect. Daarin kun je een gebouw visueel in kaart brengen met plattegronden en inspectiepunten om vervolgens uitgebreide rapporten samen te stellen en genereren van de gemaakte inspectie.

In 2021 zijn we met veel enthousiasme gestart met een volledige uitwerking van de wireframes en designs om de UI/UX voor alle functionaliteiten van de applicatie in beeld te brengen. Vervolgens hebben we de gehele applicatie technisch in huis ontwikkeld op een maatwerk platform op basis van Laravel en VueJs in een robuuste Amazon Cloud omgeving. Daarmee zijn we mobile first met ook een offline modus voor de momenten dat de internetverbinding uitvalt.

Samen kijken wat wij voor jou kunnen betekenen op het gebied van digitaal maatwerk?

Neem contact op!